Barselgrupper

(fra Helsedirektoratet.no)

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet,
og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

  • Dersom det er behov for annen mat enn morsmelk,
    er morsmelkerstatning det eneste alternativet de re første månedene.
  • Delvis amming er også bra for barn og mor.
  • Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter at barnet er fylt re måneder, bør fast føde introduseres.
  • Når barnet er seks måneder gammelt, bør det få annen mat i tillegg til morsmelk/morsmelkerstatning.
  • Barn bør om mulig få morsmelk i hele første leveår og gjerne lenger dersom barn og mor trives med det.
  • Det er klokt å snakke om disse rådene med helse- personell når det gjelder akkurat deres barn.